Проекти

От 10.05.19г. в ОУ “Христо Ботев” стартираха занятията по проект “Подкрепа за успех” В училището са сформирани 4 групи за преодоляване на обучителните затруднения- Български език и литература в начален и прогимназиален етап и Математика- също в начален и прогимназиален етап. График на групите можете да видите тук  grafik PU

 

За месеците юли и август занятия не са предвидени. За учебната 2019/2020г. занятията ще започнат от 24.09.2019г.