Проекти

И през новата 2019/2020 учебна година училището ще работи по проект “Подкрепа за успех” Сформирани са 4 групи- 2 в начален и 2 в прогимназиален етап. Предметите, по които ще се преодоляват обучителни затруднения са Български език и литература и Математика. График на занятията можете да видите тук grafik-PU