Прием

ВАЖНО! За всички родители, чиито деца ще постъпят в 1 и 8 клас през учебната 2021/2022 година!

https://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/pomosht-ot-300-lv-za-vsichki-parvoklasnitsi-i-osmoklasnitsi-prez-novata-uchebna-20212022-godinа

заповед и критерии за записване в 1 клас за учебната 2022-2023 година

Свободни места по паралелки към 22.03.2022г., както следва:

1 клас- 14 места

2 клас- 8 места

3 клас- 14 места

4 клас- 10 места

5 клас-9 места

6 клас- 10 места

7 клас- 13 места